P.P.H.U BARON

Wiesław Czapliński

PRZECISKI PODZIEMNE

Przeciski i przewierty pod drogami, ulicami i innymi przeszkodami inżynierskimi wykonujemy nowoczesnymi urządzeniami typu Grundomat i Grundoram oraz wietrnicami hydraulicznymi. Bezwykopowe metody budowy infrastruktury podziemnej są dzisiaj bardzo popularne na całym świecie, ponieważ do minimum ograniczają prace ziemne oraz nie wyłączają z ruchu ciągów komunikacji pieszej, samochodowej i kolejowej.

GRUNDOMAT

System wciągania rur za pomocą maszyn typu kret

Napędzane pneumatycznie krety tworzą podziemny otwór, w który wciągać można krótkie, bezkielichowe lub długie rury z tworzyw sztucznych lub stali oraz różnego rodzaju kable. Dzięki nim, na odległościach do 40 metrów można bezodkrywkowo układać instalacje pod drogami, torami i innymi przeszkodami lub wykonywać przyłącza domowe.

Możliwość użycia maszyny zależy od rodzaju gruntu, w jakim ma odbyć się przecisk. Grunt nie może być za spójny, musi dać się rozepchnąć. Start urządzenia następuje wewnątrz wykopu. Cel przecisku namierza się optycznie, a ustawienie maszyny w pionie i w poziomie ułatwia specjalna laweta. Posuw urządzenia zapewnia napędzany pneumatycznie tłok, za pomocą konwencjonalnej sprężarki. Do prawidłowej pracy niezbędne jest tarcie powierzchniowe. Jeżeli jest ono niewystarczające (np. w przypadku zbyt miękkiego gruntu), możliwe jest statyczne wsparcie urządzenia.

Urządzenia uzyskują prędkość posuwu do 15 m/h, w zależności od rodzaju gruntu. Aby zapobiec ewentualnym wybrzuszeniom powierzchni, minimalne przykrycie urządzenia powinno być równe co najmniej 10-krotności jego średnicy. Maszyny są wyposażone w bieg wsteczny.

GRUNDORAM

Dynamiczne, niesterowane wbijanie rur stalowych

Pneumatycznie napędzane wbijanie rur stalowych młotami Grundoram umożliwia (w klasach gruntowych 1-5 oraz w lekko związanych formacjach skalnych) instalację rur do średnicy 4000 mm na odległościach do 80 m. Ta metoda zapewnia efektywne i ekonomiczne wykonanie przecisków pod drogami, torami kolejowymi oraz rzekami.

Urządzenie ma kształt cylindra zakończonego stożkowato, co umożliwia mocowanie stożków i adapterów opróżniających, służących do podłączenia maszyny do rury. Zastosowanie adaptera opróżniającego ułatwia przecisk. Używanie dzielonych stożków segmentowych zapobiega rozszerzaniu się rur i ułatwia późniejsze spawanie kolejnych odcinków.

Funkcję napędu urządzenia pełni zwykła sprężarka śrubowa. Długie przeciski realizowane są przez wbijanie kolejno dospawywanych odcinków. Wysoka jakość wykonania jednoczęściowego korpusu maszyn umożliwia największej z nich osiągnięcie energii uderzenia równej 40.000 Nm. Energia ta jest w optymalny sposób przenoszona na wbijaną rurę. Średnia prędkość przecisku to 10 m. na godzinę.

Przeciski podziemne Design by: Marcin Misiewicz Code by: Mindbrave