P.P.H.U BARON

Wiesław Czapliński

PRZEWIERTY STEROWANE

Przewierty sterowane są bardzo popularnym sposobem wykonywania przejść obiektowych ze względu na ich wysoką jakość, a także szybkość i pewność tej technologii.

Przewierty sterowane są powszechnie stosowane w następujących typach instalacji:

  • gazociągi,
  • ropociągi,
  • linie telekomunikacyjne,
  • kanalizacja tłoczna i grawitacyjna,
  • wodociągi,
  • instalacjie energetyczne,
  • i wiele innych

Przewierty są wykonywane m.in. pod drogami, rzekami, torami i terenami zabudowanymi o dużym zagęszczeniu mediów. Technologia przewiertów sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotażowego, a następnie jego rozwierceniu do wymaganej średnicy przy użyciu rozwiertaków. Do powstałego otworu wciągnięta zostaje rura osłonowa, rura przewodowa lub kabel. Sterowanie jest dostępne tylko podczas przewiertu pilotażowego. W przypadku wystąpienia na trasie przeszkód terenowych omija się je poprzez zmianę kierunku i głębokości wiercenia. Przewierty są wykonywane wiertnicą Ditch Witch 1720. Pozwala ona na wykonanie przewiertów o małej średnicy Ø 90 mm lub mniejszej i na małe odległości, np. 20-30 metrów, a także przewiertów o dużej średnicy Ø 315 mm i dużej odległości - do 160 metrów. Maszyna jest wyposażona w system monitorowania, umożliwiający kontrolę głębokości wiercenia. Zastosowanie technologii bezwykopowych pozwala uniknąć ograniczenia ruchu przy pracach na pasach drogowych, lotniskach lub parkingach oraz naruszania brzegów rzek oraz wałów przeciwpowodziowych. Jesteśmy dyspozycyjni do podjęcia wszelkich zadań w zakresie usług świadczonych w/w sprzętem na terenie całego kraju.

Przewierty sterowane Design by: Marcin Misiewicz Code by: Mindbrave